Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

приход Московской Патриархии

 

главная | о нас | ссылки

english

главная > православный календарь

Православный календарь

Пятница, 3 августа, 2018 / 21 июля, 2018 (по ст.ст.)
2018

Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас осмый.
Пост. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)

Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.).
Прпп. Симеона Салоса, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590).
Сщмч. Петра пресвитера (1938).
Обретение мощей св. Романа Медведя исп., пресвитера (1999).
Новосщмч. Симо Баниаца и Милана Стоисавлиевица и его осына мч. Милана Гламоцких в Сербии (1941-1945).
Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах (XII-XIII).
Обрет. мощей св. блгв. прп. кн. Анны Кашинской.
Мч. Виктора.
Мч. Акакия Константинопольского (Греч.).
Прп. Елевферия с "Сухого холма" (Греч.).
Свт. Парфения, еп. Радовизлиосского (Греч.).
Св. Анны, матери прп. Саввы Сербского (Серб.).
Сщмч. Зотика Комананского в Армении (204).
Мчч. Иуста, Матфея и Евгения из 13-и пострадавших в Риме и вместе с ними мчч. Трофима и Феофила (305).
Мч. Варгавдесиана, диак. Арвельского в Ассирии (354).
Св. Павла, еп. и св. Иоанна, пресвит., пустынников Едесских (V).

Чтения дня

2 Коринфянам 1:12-20
Матфея 22:23-33
За четверг
2 Коринфянам 1:1-7
Матфея 21:43-46

СПРЯТАТЬ ТРОПАРИ

Тропарь, глас 4.
Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Тропарь пророка Иезекииля, глас 2.
Проро́че Бо́жий Иезеки́иле,/ предзре́вый затворе́нная Ду́хом врата́/ и Плотоно́сца, во исхо́де сих, Еди́наго сказа́вый Бо́га,/ Того́ моли́, мо́лимся,/ да отве́рзет дверь ми́лости Своея́/ и спасе́т ду́ши благоче́стно пою́щих па́мять твою́.

Ин тропарь пророка Иезекииля, глас тойже.
Проро́ка Твоего́ Иезеки́иля па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророка Иезекииля, глас 4.
Бо́жий яви́лся еси́ проро́к, Иезеки́иле чу́дне,/ воплоще́ние Госпо́дне всем провозвести́л еси́,/ Сего́ Áгнца и Зижди́теля, Сы́на Бо́жия, я́вльшася во ве́ки.

Кондак преподобных Симеона и Иоанна, глас 2.
Во пло́ти я́вльшася безпло́тнаго и доброде́тельми преми́рно просия́вшаго,/ Симео́на равноа́нгельнаго и Богоно́снаго восхва́лим,/ с ни́мже Иоа́нна приснопа́мятнаго, ве́рою и любо́вию,/ я́ко моля́щияся Го́споду непреста́нно о всех нас.

Ин кондак преподобных, глас 8.
Христо́вою любо́вию распала́еми, сла́внии,/ вся, я́же в житии́, преподо́бнии, оста́висте/ и, яре́м Его́ прие́мше и свой крест на ра́мо взе́мше,/ подража́тели Того́ житию́ бы́сте/ и Боже́ственныя Его́ сла́вы прича́стницы,/ Иоа́нне Богому́дре с Симео́ном чу́дным,/ непреста́нно моли́теся о всех нас.

Обрет. мощей св. блгв. прп. кн. Анны Кашинской. Тропарь, глас 3.
Днесь восхваля́ем тя, преподо́бная ма́ти,/ вели́кая княги́не и́нокине Áнно:/ я́ко бо лоза́ плодови́та посреде́ те́рния,/ процвела́ еси́ во гра́де Ка́шине твои́ми доброде́тельми,/ всех удиви́ла еси́ чу́дным твои́м житие́м,/ те́мже Христу́ Бо́гу угоди́ла еси́,/ и ны́не, ра́дующися и веселя́щися,/ пребыва́еши с ли́ки преподо́бных жен,/ наслажда́ющися ра́йския красоты́ и весе́лия./ Мо́лим у́бо тя:/ моли́ о нас Человеколю́бца Христа́, Бо́га на́шего,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 4.
Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию, преподо́бная,/ и пра́востию у́мною ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь Христо́ву,/ тле́нная, и кра́сная, и вре́менная ни во что́же вмени́ла еси́./ Кре́стным зна́мением на мы́сленныя враги́ му́жески вооружи́вшися,/ по́стническими по́двиги, посто́м и моли́твами/ у́глие страсте́й угаси́ла еси́, достосла́вная Áнно,/ и по сме́рти источа́еши благода́ть притека́ющим к моще́м твои́м./ И ны́не, в Небе́снем черто́зе с му́дрыми де́вами предстоя́щи Христу́,/ моли́ о нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8.
Скоропослу́шную помо́щницу вси, су́щии в беда́х,/ благоче́стно воспое́м, Áнну святу́ю,/ днесь любо́вию соше́дшеся во обре́тение честны́х моще́й ея́./ Воспое́м песнь Еди́ному в Тро́ице Бо́гу, ра́дующеся,/ сподо́бльшему нас ви́дети пречи́стое сокро́вище честны́х моще́й ея́:/ от мног бо лет сокрове́ны бы́ша,/ напосле́док же нам явле́ны/ и источа́ют мно́га и разли́чна исцеле́ния./ Я́ко да моли́твами ея́ к Бо́гу/ от вся́ких находя́щих зол изба́вимся,/ ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца благода́рная воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах. Тропарь, глас 3.
Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши Ону́фрие и Они́симе,/ я́ко стяжа́вшии дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние/ и ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кондак, глас 4.
Бога́тство благода́ти и сыноположе́ния/ стяжа́вше мно́гими по́двиги и доброде́тельми,/ и́хже ра́ди Христо́с всели́ ду́ши ва́ша в Небе́сная селе́ния Своя́,/ дарова́в благода́ть нетле́ния и чуде́с моще́м ва́шим,/ к ни́мже притека́юще, вопие́м:/ ра́дуйтеся, Ону́фрие и Они́симе, отцы́ на́ши,/ лико́в и́ночествующих похвало́ и удобре́ние.


8 апреля  Светлое Христово Воскресение - ПАСХА

   Двунадесятые непереходящие праздники

7 января  – Рождество Христово
19 января  – Богоявление Господне (Крещение)
15 февраля  – Сретение Господне
7 апреля  – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа  – Преображение Господне
28 августа  – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября  – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября  – Воздвижение Животворящего Креста Господня
4 декабря  – Введение во храм Пресвятой Богородицы

   Двунадесятые переходящие праздники

1 апреля  – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
17 мая  – Вознесение Господне
27 мая  – День Святой Троицы. Пятидесятница

   Великие праздники

14 января  – Обрезание Господне
7 июля  – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля  – Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября  – Покров Пресвятой Богородицы

   Церковные многодневные посты

19 февраля по 7 апреля  – Великий пост
4 июня по 11 июля  – Петров пост
14 августа по 28 августа  – Успенский пост
28 ноября по 6 января  – Рождественский пост

   Церковные однодневные посты

   Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок.
18 января  – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября  – Воздвижение Креста Господня

   Дни особого поминовения усопших

10 февраля  – Суббота мясопустная
3 марта  – Суббота 2-я Великого поста
10 марта  – Суббота 3-я Великого поста
17 марта  – Суббота 4-я Великого поста
17 апреля  – Радоница
26 мая  – Суббота Троицкая
3 ноября  – Суббота Димитриевская

   Сплошные седмицы

7 января по 17 января  – Святки
28 января по 3 февраля  – Мытаря и фарисея
11 февраля по 17 февраля  – Сырная (масленица)
8 апреля по 14 апреля  – Пасхальная (Светлая)
27 мая по 2 июня  – Троицкая
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Перейти на сегодняшний день

– полное воздержание от пищи
– cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)
– горячая пища без масла
– пища с растительным маслом
– разрешается рыба
– разрешается рыбная икра
– исключается мясо
– пост отменяется
– Святитель Феофан Затворник.
           Мысли на каждый день года.

Подписка на RSS канал Calendar RSS
Блоггеру
Приложение для iPhone
Приложение для Android
Вебмастеру
Сайты с календарем
О календаре
Новая версия календаря

Пасхалия

28 Янв  – Неделя о мытаре
   и фарисее
11 Фев  – Неделя мясопустная
18 Фев  – Прощеное воскресенье
1 Апр  – Вербное Воскресенье
8 Апр  ПАСХА
2 Май  – Преполовение
17 Май  – Вознесение Господне
27 Май  – Пятидесятница
3 Июн  – Всех святых

Знаки Типикона

– бдение на великие праздники; наиболее праздничная служба, где все изменяемые песнопения посвящены Празднику.
– "бдение" такому святому совершается Всенощное бдение. Его устав близок к полиелейной службе, отличия заключаются в том, что появляется малая вечерня, великая вечерня и утреня объединяются (отсюда бдение), бывает освящение хлебов и елеопомазание в конце утрени.
– "крест", "полиелей", "с полиелеем"; полиелейная служба, т.е. такая служба, на которой на утрени исполняется полиелей (торжественное пением псалмов 134 и 135 с припевами); кроме того, на такой службе бывает чтение Евангелия, прокимен, степенные антифоны, канон на 8, поются хвалитны и Великое славословие, а на вечерни появляется "Блажен муж" (первая Слава 1-й кафисмы), бывает Вход, читаются паремии, а также все стихиры поются святому, может служиться лития.
– "славословный", "со славословием"; такому святому полагается петь Великое славословие в конце утрени (в службах рангом ниже оно читается), кроме того, на службе поются уже некоторые воскресные богородичны, седальны по кафисмам – святому, на каноне бывает катавасия, а в конце утрени поются стихиры на хвалитех, Великое славословие, и все окончание утрени бывает по праздничному.
– "шестерик", "на шесть"; святому положены все шесть стихир на "Господи воззвах", бывает Слава на вечерней и утреней стиховне, тропарь, утренний канон святого на шесть.
, , пробел – "без знака"; самая рядовая повседневная служба святому, которому положено только три стихиры на "Господи воззвах" и канон на утрени на 4 тропаря. Тропаря святого может не быть.

Замечания и предложения посылайте по адресу:

Пресвятая Троице, Боже Наш, Слава Тебе!